Dagsarkiv: 16. november 2016

1 innlegg

Høstturneringen 2016

8. runde er satt opp og lagt ut. Se Rundeoppsett under Nettlenker.
Foreløbig ingen fraværsmeldinger, noe vi håper fortsetter. Vi har faktisk ikke "råd" til flere.

Kun to partier fra Mester er lagt ut for gjennomspill. Takk til Kjell F. P. og Audun H.
Øvrige partier kommer etter hvert.