Eiler Holtermann

Vårt mangeårige medlem Eiler Holtermann har gått bort den 27. september i år, 93 år gammel. Personlig husker jeg Eiler […]