Kontakt oss

Her finner du listen over personene i styret. Ønsker du å begynne å spille sjakk med oss kan du finne mer informasjon på denne siden. Vil du melde deg inn, eller har andre spørsmål må du gjerne ta kontakt med en av oss. 

Kontakt oss

Formann Kjell Fredrik Pettersen 932 48 338 kjefre@kjellfredrik.net
Varaformann Jøran Aulin-Jansson 913 32 242 jj@jbpapir.com
Kasserer Eivind Lilleseth 452 15 600 eilill@online.no
Turneringsleder Ståle Nilssen 932 87 702 staalenilssen71@gmail.com
Materialforvalter Erik Løvberget 997 85 816 erik.lovberget@yahoo.no
Styremedlem Per Ødegaard 901 55 670 per@odegaardogco.no
       

Du finner informasjon om spillekveld og priser  her.