Vårt medlem Ole Jakob Holler er gått bort i en alder av 66 år.
Detaljer om bisettelse etc. har jeg dessverre ikke pånåværende tidspunkt.

Legg igjen en kommentar

Design Olaf Hall Bedriftservice Foto: Torstein H.