Årsmøtet ble avviklet mandag kveld.
Kun 10 medlemmer var til stede.
Fullstendig referat kommer når det foreligger, men valgene ga følgende resultat:
Formann: Kjell fredrik Pettersen (ny)
Viseformann: Jøran Aulin-Jansson (gjenvalg)
Kasserer: Eivind Lilleseth (ny)
Turneringsleder: Ståle Nilssen (ny)
Materialforvalter: Erik Løvberget (gjenvalg)
Styremedlem: Per Ødegaard (gjenvalg)
WEB-ansvarlilg: Torstein Hall (ny)
Revisor: Finn Syvertsen (gjenvalg)

Legg igjen en kommentar

Design Olaf Hall Bedriftservice Foto: Torstein H.