Det er fremdeles plass til flere i klasse A.
Påmeldingene viser at det er hele ti fra høstturneringen som ennå ikke er påmeldt til KM!
Hva er årsaken til dette?

Vi har fått noen fraværsmeldinger. Det er sykdomstid.
Rundeoppsett blir ikke offentliggjort før i kveld.

Eventuelt fravær meldes i e-post oeisy@online.no eller tlf. 66 79 68 39 innen kl. 12 i dag.
NB! Ikke mobil eller SMS.

Legg igjen en kommentar

Design Olaf Hall Bedriftservice Foto: Torstein H.