Velkommen til nyttårslyn mandag 8. januar.
Vi håper å komme i gang kl. 19, men det forutsetter tidlig ankomst av deltagerne.
Turneringen FIDE-rates.

På grunn av at NSF har innført ratingavgift også på lynsjakkturneringer må vi gjøre noen viktige endringer fra tidligere turneringer.
1. Startavgiften dobles til kr. 40. Håper alle tar med seg nøyaktig beløp!
2. Turneringen er kun åpen for spillere som er medlemmer av norsk eller utenlands sjakklubb i 2017-2018.
Det vil si at vi ikke lenger kan ta med «slengere», da klubben vil måtte betale medlemsavgift til NSF.
Medlemskap i Asker Schakklubb kan imidlertid tegnes ved femmøte, men da kun mot kontant betaling av medlemskontingent for 2018. Vi har ikke VIPPS eller terminal.

Kontingentene er:
Ordinære fullt betalende medlemmer kr 1.250
Pensjonister 67 år og uføretrygdede kr 900
Juniorer f. 01.01 .1998 eller senere kr 500
Lilleputt f. 01.01 .2002 og senere kr 250
Bimedlemer med hovedmedlemskap i annen klubb kr 300
Tittelholdere innen FIDE ( GM, IM ) kr 0
Æresmedlemmer kr 0

Legg igjen en kommentar

Design Olaf Hall Bedriftservice Foto: Torstein H.