Siste spillekveld for i år; julelyn 18.12.
Påmelding ved fremmøte.
Startkontingent kr. 20.
Vi starter så snart som mulig kl. 19.

Turneringen er IKKE FIDE-ratet.

Legg igjen en kommentar

Design Olaf Hall Bedriftservice Foto: Torstein H.