Arkiv for kategorien “Sjakk”

Oppsettet for 2. runde har vært tilgjengelig en tid, se Rundeoppsett under Nettlenker.

Et par utsatte partier fremgår med rødt i oppsettet.
Berørte spillere skal ha fått beskjed via e-post.

Eventuelt fravær må meldes innen kl. 12:00 mandag 22.1. i e-post oeisy@online.no eller i tlf 66 79 68 39.
IKKE BRUK SMS ELLER MOBIL!

Comments Ingen kommentarer »

Det er fremdeles plass til flere i klasse A.
Påmeldingene viser at det er hele ti fra høstturneringen som ennå ikke er påmeldt til KM!
Hva er årsaken til dette?

Vi har fått noen fraværsmeldinger. Det er sykdomstid.
Rundeoppsett blir ikke offentliggjort før i kveld.

Eventuelt fravær meldes i e-post oeisy@online.no eller tlf. 66 79 68 39 innen kl. 12 i dag.
NB! Ikke mobil eller SMS.

Comments Ingen kommentarer »

Påmeldingene «strømmer» inn, men vi kunne gjerne tenke oss litt mer fart i sakene.
Egen link under Nettlenker for påmelding.

For klasse Mester er fristen søndag 14. januar, for klasse A er vi mer fleksible for senere påmeldinger, men da kun på e-post oeisy@online.no eller tlf. 66 79 68 39.

Comments Ingen kommentarer »

Nyttårslyn er i gang med 12 deltagere.

Resultater fortløpende på
http://tournamentservice.com/standings.aspx?TID=AskerNyttarslyn2018-AskerSchakklubb_2

 

Comments Ingen kommentarer »

Velkommen til nyttårslyn mandag 8. januar.
Vi håper å komme i gang kl. 19, men det forutsetter tidlig ankomst av deltagerne.
Turneringen FIDE-rates.

På grunn av at NSF har innført ratingavgift også på lynsjakkturneringer må vi gjøre noen viktige endringer fra tidligere turneringer.
1. Startavgiften dobles til kr. 40. Håper alle tar med seg nøyaktig beløp!
2. Turneringen er kun åpen for spillere som er medlemmer av norsk eller utenlands sjakklubb i 2017-2018.
Det vil si at vi ikke lenger kan ta med «slengere», da klubben vil måtte betale medlemsavgift til NSF.
Medlemskap i Asker Schakklubb kan imidlertid tegnes ved femmøte, men da kun mot kontant betaling av medlemskontingent for 2018. Vi har ikke VIPPS eller terminal.

Kontingentene er:
Ordinære fullt betalende medlemmer kr 1.250
Pensjonister 67 år og uføretrygdede kr 900
Juniorer f. 01.01 .1998 eller senere kr 500
Lilleputt f. 01.01 .2002 og senere kr 250
Bimedlemer med hovedmedlemskap i annen klubb kr 300
Tittelholdere innen FIDE ( GM, IM ) kr 0
Æresmedlemmer kr 0

Comments Ingen kommentarer »

Det innkalles til årsmøte mandag 29. januar 2018 kl. 19:00.

Til behandling er saker nevnt i Asker Schakklubbs lover som finnes under Nettlenker.

Forslag som ønskes behandlet under Innkomne forslag må sendes styret innen nyttår.

 

Comments Ingen kommentarer »

Siste spillekveld for i år; julelyn 18.12.
Påmelding ved fremmøte.
Startkontingent kr. 20.
Vi starter så snart som mulig kl. 19.

Turneringen er IKKE FIDE-ratet.

Comments Ingen kommentarer »

Da er vi kommet til de siste partiene i høstturneringen.
I morgen mandag 11.12. spilles de tre resterende.

Eventuelle fraværsmeldinger vil resultere i WO for den som ikke kan komme.
Dette er nødvendig da det ikke er flere mandager for høstturneringen.
Eventuelt fravær meldes i (helst) e-post oistein.yggeseth@online.no,
eller hvis absolutt nødvendig (usikkert mottak) tlf. 66 79 68 39.
NB! IKKE MOBIL ELLER SMS!!!

Neste mandag 18.12. spilles julelyn. Den er i år IKKE FIDE-ratet!

Comments Ingen kommentarer »

Vårt æresmedlem, og antagelig den som har lengst medlemskap i Asker Schakklubb, Thor Johansen, fyller 90 år i dag.
VI GRATULERER!!

Comments 3 Kommentarer »

Ingen flere fraværsmeldinger innen fristen (heldigvis).
Kveldens partier spilles derfor som angitt i Rundeoppsett under Nettlenker.
Spillere som har fått partiene sine utsatt er underrettet i e-post.

Comments Ingen kommentarer »

Design Olaf Hall Bedriftservice Foto: Torstein H.